Avís legal per als usuaris de tarracoiuris-advocats.com

Tarraco Iuris us informa que l'accés i ús de la nostra pàgina web és subjecte a les presents condicions d'ús, i us recomanem que llegiu atentament les presents condicions d'ús, ja que el fet d'accedir i utilitzar aquestes pàgines n'implica la seva acceptació.

L'usuari es compromet a utlitzar la pàgina web amb conformitat amb la llei, el present avís legal, reglaments i instruccions que posem en el seu coneixement, així com la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico de l'Estat espanyol (en endavant LSSICE)

El lloc web que visiteu és propietat de Tarraco Iuris Advocats, SL, amb identificació fiscal internacional ESB43768225, amb domicili a 43005 Tarragona, Torres Jordi, 10. L'adreça de correu electrònic per a contacte sobre temes legals relacionats amb aquest web és cprieto@tarracoiuris-advocats.com.

Tarraco Iuris pot prestar serveis telemàtics en línia i rebre o enviar informació via correu electrònic des del servidor amb domini tarracoiuris-advocats.com, per la qual cosa posem en el vostre coneixement que els serveis de la societat de la informació no poden atemptar contra els següents principis: l'ordre públic, la seguretat, la salut pública i la defensa estatal; protecció dels consumidors, respecte a la dignitat de la persona i no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social; protecció a la joventut i a la infància. Tarraco Iuris defensa aquests principis i en compliment de l'esmentada llei estem obligats a col·laborar amb els òrgans competents de l'Estat que ordenin que s'aturi el servei.

De la mateixa manera, us informem que l'spamming, o tramesa de correu no sol·licitat de manera massiva és prohibit en l'esmentada llei i que a Tarraco Iuris seguim una política de 'permission marketing', per la qual cosa sol·licitem el vostre consentiment respecte a les Comunicacions Comercials per via electrònica que puguem enviar-vos. Posem en el vostre coneixement, de conformitat amb allò que estableix la LSSICE en els seus articles 20 i 21, que les dades que vós ens faciliteu les utilitzarem per a enviar-vos comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis que puguin ser del vostre interès, acció per a la qual entenem que ens doneu el vostre consentiment, comunicacions que farà Tarraco Iuris directament sense perjudici del dret que vós teniu de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials, dirigint-vos per escrit a l'adreça més amunt indicada i/o utilitzant els sistemes d'alta i baixa automàtica de registres de la nostra base de dades de subscriptors de rebuda d'informació tècnica i/o comercial.

Propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics i les animacions són propietat intel·lectual de Digipime (digipime.com) amb ple dret d'explotació per part de Tarraco Iuris. El logotip i els textos, informació i continguts, que es recullen al web tarracoiuris-advocats.com són propietat intel·lectual de Tarraco Iuris i no se'n permet la reproducció total o parcial d'aquest web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació, transformació o descompil·lació, sense el permís previ i per escrit de Tarraco Iuris.

L'usuari/a, únicament i exclusiva pot utilitzar el material que apareixi en aquest web per al seu ús personal i privat, i queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Tarraco Iuris.

Protecció de dades personals i política de cookies

Les dades personals que es recullen i envien als formularis de contractació/contacte del web de Tarraco Iuris seran objecte de tractament manual i/o automàtic, s'incorporaran als corresponents fitxers la titularitat dels quals correspon a Tarraco Iuris i alguns d'ells romandran al servidor.

La recollida i tractament de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en cada cas s'estableixi amb Tarraco Iuris, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi contractar.

Tarraco Iuris Advocats, per tal de complir amb la legislació espanyola i europea sobre informació de política de cookies i protecció de dades personals us informa al següent paràgraf de l'ús de cookies al lloc web tarracoiuris-advocats.com. És d'aplicació el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN

Si vos navegueu pel lloc web tarracoiuris-advocats.com el vostre navegador registrarà tres tipus de cookies:

- Seguiment d'accés al lloc web: recullen informació anònima sobre les pàgines que visiteu i la compilen pel seu tractament estadístic posterior. En aquest cas, s'utilitzen els serveis de tercers coneguts com Google Analytics.

- Control de navegació al lloc web: per exemple, es recullen cookies per desar les vostres preferències quant a dimensions de lletra i altres detalls de navegació personalitzables. També utilitzem cookies per informar-vos mitjançant missatges emergents d'aspectes legals referits a les pròpies cookies de seguiment.

- Seguiment publicitari: el lloc web tarracoiuris-advocats.com és objecte de publicitat en línia, per la qual cosa existeixen coookies del servei Google Adwords i eventualment d'algunes plataformes publicitàries de mitjans de comunicació digitals i altres portals web.

Podeu navegar amb les cookies blocades i és probable que la vostra navegació sigui satisfactòria, malgrat algunes de les vostres preferències de navegació no seran registrades. Si voleu eliminar les cookies o navegar sense elles podeu consultar el lloc informatiu http://www.aboutcookies.org/. També podeu desactivar l'intèrpret Javascript del navegador, però en aquest cas és probable que alguns serveis del lloc web no funcionin de manera correcta, per la qual cosa us hem d'aconsellar que únicament bloqueu les cookies de seguiment i no tot el programari escrit en Javascript del lloc web tarracoiuris-advocats.com.